Projekt „Europejski bibliotekarz“  CYPR

Job Shadowing – Biblioteca Municipal do Funchal

(nr projektu POWERAE-2020-1-PL01-KA104-080986)
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych“, który stanowi dodatkowe źródło dofinansowania dla Akcji 1 „Mobilność kadry“ programu Erasmus+. Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, beneficjentem – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Projekt „Europejski bibliotekarz“  – kontynuacja

Drugi wyjazd zagraniczny typu Job Shadowing (poznawanie pracy na danym stanowisku poprzez obserwację) to wizyta sześciu osób w Funchal (Portugalia – Madera) w terminie 14-19 listopada 2021 r. Bibliotekarzy z Lublina gościła Biblioteca Municipal do Funchal (Biblioteka Miejska w Funchal). Uczestnicy mobilności zapoznali się z funkcjonowaniem portugalskich bibliotek nie tylko na przykładzie biblioteki przyjmującej, ale także mieli okazję odwiedzić inne biblioteki i instytucje kultury. Zgodnie z założeniami projektu „Europejski bibliotekarz“  nastąpiła wymiana doświadczeń z bibliotekarzami i portugalskimi bibliotekami, poznanie nowych metod pracy z książką i dobrych praktyk, które staną się inspiracją działań na rodzimym gruncie. Istotne też było zetknięcie się z różnorodnością kulturową i zaznajomienie  ze sposobami realizacji projektów kulturalnych.