UTWORY KONKURSOWE W KATEGORIACH WIEKOWYCH:
• DLA UCZNIÓW KLAS I-III
• DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI
• DLA UCZNIÓW KLAS VII-VIII

NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES: FUNDACJA.STUDEO@GMAIL.COM
W TERMINIE 1-28.II.2022
W TYTULE E-MAILA WPISUJĄC: NIEZŁOMNI W MOICH OCZACHKomitet Organizacyjny Konkursu Poetyckiego dla Dzieci Szkół Podstawowych
Województwa Lubelskiego „NIEZŁOMNI W MOICH OCZACH”:
֎Pracownie Miniatura Domu Kultury „3D-trzy przestrzenie kultury” SM Czechów
ul. Józefa Śliwińskiego 1 w Lublinie
֎ Fundacja Wspierania Rozwoju Osobistego Studeo
֎ Zygmunt Marek Miszczak
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 10 marca 2022 w siedzibie
Pracowni Miniatura Domu Kultury „3D-trzy przestrzenie kultury”
SM Czechów ul. Józefa Śliwińskiego 1 w Lublinie