OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„Społeczna i kulturotwórcza rola bibliotek w czasie pandemii COVID-19”
 
Konferencja jest częścią obchodów jubileuszu 115-lecia powstania Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

 
23 maja 2022, godz. 10.00
Galeria Biblioteki, ul. Narutowicza 4
 
Konferencja będzie transmitowana na Facebooku Biblioteki

Program:
 
10.00-10.30
Rejestracja gości
 
10.30-10.50
Otwarcie Konferencji
Tadeusz Sławecki, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

10.50-11.20
Digitalizacja zbiorów Instytutu Literackiego w Paryżu
Prof. dr hab. Iwona Hofman, Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach
Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie,
Kierownik Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS,
Zastępca Przewodniczącego Rady Przewodniczących Komitetu PAN
 
11.20-11.50
Pokolenie „usieciowionych” w bibliotece – rola biblioteki publicznej w rozwijaniu kapitału kulturowego i kompetencji przyszłości u dzieci i młodzieży
Dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. UMCS, Kierownik Katedry Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS
 
11.50-12.20
Ocena skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania bibliotek
w perspektywie krótko i długoterminowej
Izabela Koryś, Kierownik Pracowni Bibliotekoznawstwa Biblioteki Narodowej
 
12.20-12.50
Wybrane aspekty działalności bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego
w czasie epidemii koronawirusa
Agnieszka Kukla-Rycąbel
, Dział Metodyki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
 
12.50-13.20
Kultura w czasach zarazy – tradycja w nowej formie
Ewa Hadrian, Kierownik Działu Informacji i Promocji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 
13.20-13.50
„Będąc głodnym dbaj o smak” – jak Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie
działa w zmieniającej się rzeczywistości
Jolanta Janiec, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie

13.50-14.10
Podsumowanie Konferencji
dr Grzegorz Figiel
, Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, przewodniczący Konferencji