29 czerwca 2022, godz. 10.00

Facebook WBP (otwarty dla wszystkich)

Być jak … Matejko,
czyli o spełnianiu marzeń w „Poranku u Hieronima”

Ireneusz Rolewski przy pracy nad kopią obrazu Jana Matejki

W programie:

  • Być jak … Matejko. Gościem „Poranka u Hieronima” będzie Ireneusz Rolewski, młody i niezwykle zdolny artysta malarz, który ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa na kierunku Malarstwo. Od wielu lat marzył o namalowaniu wybitnego dzieła Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” w skali 1:1.
    16 maja 2015 r. był pierwszym dniem pracy Ireneusza Rolewskiego nad kopią „Bitwy” w Sali Matejkowskiej Muzeum Narodowego w Warszawie. Za zgodą dyrekcji MNW, we wnętrzach muzeum zostało namalowanych pięć dolnych elementów, nad którymi malarz pracował ok. 620 dni roboczych. 250 dni zajęły prace nad resztą elementów obrazu.
    Ireneusza Rolewskiego zapytamy o … spełnianie marzeń. 
Ireneusz Rolewski przy pracy nad kopią obrazu Jana Matejki
  • 15 lipca 2022 roku odbędzie się zorganizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Muzeum Historyczne Skierniewic im. Jana Olszewskiego wernisaż wystawy Ponownie w Lublinie. Pokaz kopii obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. Gościem „Poranka u Hieronima” będzie Agata Niedziółka – dyrektor  Muzeum Historycznego Skierniewic im. Jana Olszewskiego,  instytucji, dzięki której staraniom udało się pozyskać środki na dokończenie projektu artystycznego Ireneusza Rolewskiego i która objęła opieką to wyjątkowe dzieło malarskie. 

Rozmowy poprowadzi Ewa Hadrian

fot. archiwum Muzeum Historycznego Skierniewic im. Jana Olszewskiego