(wybór)

 1. Adamowski Jan Antoni, Więclewska Anna, Michalec Anna. Ludowe pieśni i oracje z repertuaru Krystyny Poczek, Lublin 2003
 2. Arrka : prace uczestników Akademii – Siennica Różana 2009, Wakacyjna Akademia Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego, Lublin 2010
 3. Baran Aleksander, Figiel Grzegorz, Ścibor Edyta. Rękopisyz kolekcji Hieronima Łopacińskiego w Narodowym Zasobie Bibliotecznym, [autorzy tekstów: Aleksander Baran, Grzegorz Figiel, Edyta Ścibor ; tłumaczenie Maciej Kozłowski], Lublin 2022
 4. Bartnik Grażyna. Izabela Czartoryska dux femina facti, Lublin 2021
 5. Cukierman Doba-Necha, Metlerska-Colerick Monika. Anioł stróż : wspomnienia z Lublina, Lublin 2021
 6. Edukacja przez projekty studentów pedagogiki KUL. T. 2, Znaki wiary i pamięci : praca zbiorowa, pod redakcją Krystyny Chałas, Oksany Dubininy, Lublin 2022
 7. Europejskie projekty Lublina – katalog zrealizowanych projektów, Lublin [2008]
 8. Fronczek Zbigniew Włodzimierz. Szkicownik : o pisarzach lubelskich, Lublin 2021
 9. Gałkowski Józef. Z dziejów poczty w Urzędowie, Urzędów ; Lublin 1994
 10. Gmiterek Robert. Na Roztoczu : przewodnik metaforyczny, Warszawa 2021
 11. Horbaczewski Robert. W pańskim sadzie : opowieści tyszowieckie, Lublin 2021
 12. Jadczak Stanisław, Sybiraczka z Pieszowoli w powiecie parczewskim, Parczew 2022
 13. Joszt, Zofia. Różnie się plecie na tym Bożym świecie…, Wojsławice [2017]
 14. Kołodyński Wojciech, Korwin Jacek. Monografia Szkoły Podstawowej w Zalesiu 1944-2019, Zalesie 2021.
 15. Kościół Pobrygidkowski w Lublinie – dawniej i dziś : historia wciąż żywa, Lublin 2021
 16. Kraszewski Józef Ignacy. Sekrety Romanowa, [Józef Ignacy Kraszewski ; wybór wierszy i zdjęć: Dorota Demianiuk ; autor zdjęć: Tadeusz Żaczek], Romanów 2021
 17. Kwalifikacje w zawodach szkolnictwa branżowego a potrzeby lokalnych rynków pracy,[autorzy Grzegorz Gach, Piotr Krzesiński], Lublin 2020
 18. Lameński Lechosław. Teofil Wiktor Kosiorkiewicz : ostatni lubelski kolorysta, Lechosław Lameński ; współpraca Stefan Eugeniusz Kosiorkiewicz, Jadwiga Kosiorkiewicz-Księżycka, Lublin 2021
 19. Lipski Zbigniew. Parafia i kościół w Rykach : (na 80-tą rocznicę wybudowania kościoła Najświętszego Zbawiciela), Ryki 1994
 20. Łoziński Ryszard. Zemborzyce : szkice z dziejów wsi i dzielnicy miasta, Lublin 2021
 21. Majsak Damian, Dulik Leszek. Samoloty z Lublina, Lublin 2021
 22. Nestorowicz Zbigniew. Orzeł i Pogoń na monetach czyli Unia monetarna Polski i Litwy, Lublin 2019
 23. Niezabitowska-Wiśniewska, Barbara. Ulów – tajemnica starożytnego Roztocza : siódma wystawa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej w Muzeum UMCS : katalog wystawy : Muzeum UMCS, Lublin, kwiecień-maj 2007, Lublin 2007
 24. Pawłowski Franciszek. Ulice i domy w Stężycy w 1998 roku, Stężyca 1999
 25. Piskorz-Branekova Elżbieta. Tradycyjne stroje i zdobienia biłgorajskie : (w zbiorach Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Muzeum Wsi Lubelskiej i Muzeum Zamojskiego w Zamościu), Zamość ; Lublin 2013
 26. Płatek Agnieszka Lidia. Poczet Pań Zamoyskich czyli Żywoty jaśnie wielmożnych małżonek imci panów ordynatów Zamoyskich, ku pamięci czasów dawnych i pożytecznie spędzonego czasu dla każdej kobiety, niewiasty, podwiki, białogłowy, dziewczęcia i dziewczyny w XXI gawęd przez Agnieszkę Lidię Płatek ułożone, Lublin, 2021
 27. Powstanie Solidarności i stan wojenny :  wspomnienia działaczy NSZZ Solidarność Z.A. Puławy : 1980-1985, [opracowanie tekstu i wprowadzenie: Krystyna Murat ; korekta i wstęp: Leszek Pietrzak ; fotografie archiwalne: Stanisław Papciak, fotografie współczesne: Dariusz Malinowski], Puławy 2021
 28. Rachwał Piotr. Księgi metrykalne i stanu cywilnego (do 1900 roku) w archiwach parafialnych Lubelszczyzny, Lublin 2021
 29. Rowiński Leon. Moja partyzancka dola : wspomnienia z BCH-owskich Oddziałów, Biłgoraj 2018
 30. Skarby zanikającego piękna : 30 lat sejmików wiejskich zespołów teatralnych w Tarnogrodzie : publikacja jubileuszowa, pod redakcją Lecha Śliwonika, Warszawa 2005
 31. Smoter-Grzeszkiewicz Regina. Żydzi w Szczebrzeszynie (1507-1942), Cieszyn 2022 
 32. Starzewska Maria. Fajansarnia w Lubartowie 1940-1850, Lublin 1985
 33. 140 lat lubelskiego gazownictwa : od gazu świetlnego do ziemnego, [komitet redakcyjny publikacji Ewa Wielguszewska-Bury, Piotr Bąkowski, Leszek Dulik ; tekst historyczny Marcin Waciński], Lublin 2021
 34. Stoch Elżbieta. Teatr Miejski w Lublinie (1944-1949) : źródła – nieznane fakty – repertuar – recepcja krytyczna, Lublin 2021
 35. Synergia nauki i biznesu :  interesariusze, kompetencje, innowacje, redakcja naukowa Agnieszka Sitko-Lutek, Zbigniew Pastuszak, Lublin 2014
 36. Szałapski Marian. Gmina Tarnawatka – daj się wkręcić, Tarnawatka 2021
 37. Śliwonik Lech. By źródło wciąż biło : teatr ludowy w Polsce – dawniej, dzisiaj, pytania o jutro : publikacja jubileuszowa z okazji XXXV Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej, Warszawa ; Tarnogród 2018
 38. Świetlicki Lucjan. Żołnierz września płk. Tadeusz Lechnicki 1892-1939, Piaski 1989
 39. Świstowski Franciszek. Dzieje Chełmskiej Szkoły Technicznej, Chełm 1993
 40. Tomaszewska Bogumiła. Bitwa pod Gołębiem : 18 lutego 1656 roku, Gołąb 1989
 41. Tyszkiewicz Edyta, Soldat Robert. Znani i nieznani z Podlasia : biografie naszych babć i dziadków : II edycja konkursu, Biała Podlaska 2022
 42. Wąwolnica : Sanktuarium Maryjne, Bydgoszcz [2015]
 43. Wiewióra Jan. Zakładowy Ludowy Klub Sportowy „POM Piotrowice” 1972-2002 : monografia, Piotrowice 2002
 44. Witek Hanna, Makulec Joanna. Z Brusowa w świat – Piotr Danysz i jego rodzina, Ryki 2005
 45. Wnuk-Bednarczyk Anna Urszula. Dobra ziemskie Popkowice : właściciele, gospodarstwo i znaczenie, Popkowice 2021
 46. Wośko Ignacy Piotr, Ciosmak Małgorzata Anna. Wały dawniej i dziś, Urzędów 1994
 47. Woźny Maciej. Szlachetny weteran służby Bożej : opowieść o księdzu prałacie Zbigniewie Kuzi, Lublin 2021
 48. Zętar Joanna. Lublin Julii Hartwig : przewodnik, Lublin 2021