Radek Rak – spotkanie autorskie w Bibliotece
organizowane w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki
(12 września 2022)

Radek Rak – spotkanie autorskie w Bibliotece

Radek Rak
Książka, za którą Radek Rak otrzymał
Literacką Nagrodę Nike
Radek Rak
Spotkanie prowadziła Ewa Hadrian
Radek Rak i Ewa Hadrian
Radek Rak na spotkaniu autorskim w Bibliotece

Radek Rak na spotkaniu autorskim w Bibliotece
Radek Rak i Ewa Hadrian
Radek Rak na spotkaniu autorskim w Bibliotece
Podziękowanie składa Tadeusz Sławecki
– Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Radek Rak i Tadeusz Sławecki
Autografy

fot. Katarzyna Stanek