Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie
zaprasza do udziału w  ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Weekend Seniora z Kulturą”

Program:

1 października 2022 (sobota), godz. 10.00 – 11.30 
Podróże seniora – szkolenie komputerowe 
Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu: 81-528-74-20

1 października 2022 (sobota), godz. 12.00 – 13.00
Literacko po Lublinie i Lubelszczyźnie – motywy regionalne w polskiej literaturze współczesnej – prelekcja dla seniorów
Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu: 81-528-74-26

1-2 października (sobota-niedziela) 2022, godz. 10.00 – 16.00
Oprowadzanie po wystawie „Ponownie w Lublinie. Pokaz kopii obrazu Jana Matejki BITWA POD GRUNWALDEM”

Weekend Seniora z Kulturą

Osoba odpowiedzialna za organizację w WBP:

Marcin Furman (Dział Instrukcyjno-Metodyczny Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie)

tel. 81 528-74-20, 81 528-74-21, 81 528-74-22