Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”
oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 
były organizatorami spotkanie z pisarzami litewskimi.

Wydarzenie miało miejsce w Galerii Biblioteki 23 listopada 2022 roku

Przed spotkaniem goście z Litwy zwiedzili Bibliotekę. Szczególne zainteresowanie wzbudził mini-pokaz dokumentów dotyczących Litwy pochodzących z naszych zbiorów specjalnych

Wywiadu „Panoramie Lubelskiej udziela Birutė Jonuškaitė – poetka, prozaiczka, eseistka i tłumaczka; Od 1994 r. jest członkinią Związku Pisarzy Litwy, szesnaście lat pełniła obowiązki wiceprezeski tegoż Związku, obecnie jest prezeską

Wywiadu „Panoramie Lubelskiej” udzielił także dr Grzegorz Jędrek – prowadzący spotkanie

Gości spotkania przywitał dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych Biblioteki

Spotkanie prowadził dr Grzegorz Jędrek – poeta i literaturoznawca

Birutė Jonuškaitė

Birutė Jonuškaitė – ur. w 1959 r. na Sejneńszczyźnie. Poetka, prozaiczka, eseistka i tłumaczka. Ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Wileńskim. Po studiach pracowała w suwalskich „Krajobrazach”, potem zamieszkała w Wilnie. Siedem lat była redaktorką naczelną popularnego na Litwie czasopisma „Rodzina”. Od 1994 r. jest członkinią Związku Pisarzy Litwy. Szesnaście lat pełniła obowiązki wiceprezeski tegoż Związku, obecnie jest prezeską. Opublikowała pięć zbiorów opowiadań, siedem powieści, dwie książki eseistyczne i dwa tomy poezji, tłumaczy literaturę polską na język litewski. W latach 1989-2020 ośmiokrotnie otrzymała różne nagrody literackie Litwy za najlepszy utwór prozatorski roku oraz dwukrotnie Nagrodę Ministerstwa Kultury Litwy za twórczość publicystyczną w dziedzinie kultury (2004 i 2020). W 2020 r. przyznano jej za twórczość z ostatnich lat nagrodę Rady Bałtyckiej. W 2006 r. została uhonorowana Nagrodą im. Witolda Hulewicza za zbliżenie polskiej i litewskiej literatury, a w 2016 r. Nagrodą Rządu Litewskiej Republiki za zasługi w dziedzinie kultury i sztuki oraz Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy kulturalnej, za promowanie polskiej kultury. Na język polski przełożono jej powieści Maranta (2020) oraz Maestro (2022).

Pisarze litewscy 

Prowadzący spotkanie dr Grzegorz Jędrek oraz publiczność,
m.in. członkowie zespołu redakcyjnego „Akcentu” z red. naczelnym dr Bogusławem Wróblewskim

Nerijus Cibulskas i Ernestas Noreika

Ernestas Noreika i Tadas Žvirinskis; Nerijus Cibulskas i Ernestas Noreika

Ernestas Noreika i Tadas Žvirinskis

Tadas Žvirinskis – ur. w 1969 r. w Wilnie. Aptekarz, poeta, prozaik i tłumacz. Absolwent wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Kownie. Od ukończenia studiów w roku 1993 specjalizuje się w farmacji. W wolnym czasie pisze wiersze, prozę i tłumaczy z angielskiego, polskiego i ukraińskiego. Utwory literackie publikował w prasie kulturalnej Litwy, Polski, Indii i Ukrainy. W 2013 r. uczestniczył w międzynarodowym festiwalu poezji „Ogrody sztuki” w Białymstoku oraz warsztatach tłumaczeń poezji we Lwowie. Na Litwie stale bierze udział w festiwalach poetyckich „Wiosna Poezji” i „Poetyczna jesień w Druskienikach”. Autor sześciu tomów poezji i trzech prozy. Tłumacz dwóch zbiorów wierszy (z języka angielskiego i polskiego). Od 2014 r. Członek Związku Literatów Litwy, a od 2020 Związku Tłumaczy Literatury Litwy.

Ernestas Noreika i Tadas Žvirinskis

Ernestas Noreika – ur. w 1989 r. w Kownie. Studiował filologię litewską na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Jego pierwszy tom wierszy Jezioro pawi (2012) został wyróżniony nagrodą Zigmasa Gėlė-Gaidamavičiusa za najlepszy debiut poetycki, kolejne to Pies andaluzyjski (2016) i Apollo (2019, prestiżowa nagroda Młodego Jaćwinga). Najnowsza książka Aquanauts ukazała się w 2022 r. Ernestas Noreika jest również znanym piosenkarzem rapowym i hip-hopowym (pseudonim sceniczny Beeta), autorem albumów: Twin Peaks (2014), Kūlgrinda (2017) i Sekretai (2022).

Pisarze litewscy na spotkaniu w Bibliotece

Tadas Žvirinskis i Birutė Jonuškaitė

Nerijus Cibulskas i Ernestas Noreika; Ernestas Noreika, Tadas Žvirinskis i Birutė Jonuškaitė

Birutė Jonuškaitė i Enrika Striogaitė
oraz Grzegorz Jędrek

Enrika Striogaitė

Enrika Striogaitė – ur. 1967 r. Poetka. Studiowała na Uniwersytecie w Kłajpedzie, ale zrezygnowała ze studiów po trzech i pół roku, kończąc jednocześnie karierę sportową. Absolwentka języka i literatury litewskiej na Wydziale Kowieńskim Uniwersytetu Wileńskiego. Pracowała jako prezenterka telewizyjna i producentka oraz dziennikarka kulturalna. Publikowała artykuły na temat kina, sztuk wizualnych, tańca współczesnego, fotografii, literatury i muzyki, które ukazywały się w gazecie „Kauno diena”, magazynie internetowym Bernardinai oraz w czasopismach kulturalnych „Kultūros barai” i „Šiaurės Atėnai”. Autorka trzech książek o artystach oraz tomów poetyckich: Lyja (2004), Vienišėja (2005) i Žmonės (2019).

Nerijus Cibulskas

Nerijus Cibulskas – ur. w 1987 r. w Koszedarach (Kaišiadorys). Ukończył Uniwersytet Wileński, gdzie studiował język i literaturę litewską. Pracował w bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego, pisał artykuły do litewskich mediów kulturalnych: „Metai”, „Šiaurės Atėnai”, Kulturpolis.lt, MiestoIQ.lt, Bernardinai.lt, recenzuje książki dla czasopisma „370”. Zaczął publikować już w czasach szkolnych. W 2012 r. wygrał konkurs na Pierwszą Książkę organizowany przez Związek Pisarzy i wydał debiutancki zbiór wierszy Nutrinami. Współredagował almanach Wiosna Poezji (2016). Jego druga książka Archeologija została wydana w 2016 r. i zdobyła Nagrodę Młodego Jaćwinga, która jest najważniejszą nagrodą dla młodych poetów na Litwie. Kolejne książki to Veneros (2019) i Epoché (2022). Publikował utwory poetyckie w czasopismach i antologiach: „Metai”, „Naujoji Romuva”, „Literatūra ir menas”, „Šiaurės Atėnai”, „Nemunas”, „Krantai”, „Gintaro lašai”, „Literatūrinės Vislniaus”, „Poezijos pavasaris”, „Poetinis Druskininkų ruduo”, „Przegląd Wileński”, oraz na europejskiej platformie poetyckiej Versopolis.

Birutė Jonuškaitė i Enrika Striogaitė

Czytanie wierszy przez poetów litewskich (tłumaczenia tekstów prezentowali: Anna Goławska i Grzegorz Jędrek)

Grzegorz Jędrek – ur. 1988 w Lipiu k. Częstochowy. Jako poeta debiutował na łamach „Akcentu” 2011 nr 3, ponadto publikował m.in. w „Arteriach”, „Odrze” i „Wakacie”. Autor zbioru wierszy Badland (2012), obecnie pracuje nad dwoma książkami poetyckimi. Dwukrotnie nominowany do Nagrody im. Jacka Bierezina, jeden z laureatów „Połowu 2011”. Uczestnik turniejów jednego wiersza i slamów. Laureat lubelskich „Żurawi 2012” w kategorii „Słowo”. Współzałożyciel Inicjatywy Dworzec Wschodni. Doktor literaturoznawstwa, czasowo związany z Katedrą Teorii i Antropologii Literatury KUL. Twórca popularnego bloga o PR i marketingu kultury wniedoczasie.pl

Anna Maria Goławska – ur. 1974 w Parczewie. Jako poetka debiutowała w „Akcencie” w 2002 r. Autorka tomów poetyckich Sumienna rzeźniczka (2003), Postępująca personifikacja (2007) i Środek komunikacji (2017) oraz książek Toskania i okolice. Przewodnik subiektywny (2006, 2007), Toskania, Umbria i okolice. Przewodnik subiektywny (2009), Toskania i Umbria. Przewodnik subiektywny (2013, 2015), Włochy. Podróż na południe (2010). W 2017 r. otrzymała Stypendium Prezydenta Miasta Lublina w dziedzinie kultury oraz Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego za szczególne zaangażowanie w rozwój kultury. Współzałożycielka internetowego serwisu poetyckiego www.nieszuflada.pl. Lubi koty i średniowieczne freski. Mieszka w Lublinie, dużo podróżuje.

Liczne pytania zadawali pisarzom litewskim goście spotkania

Fot. Dorota Mościbrodzka i Ewa Hadrian