Państwowe Muzeum na Majdanku
oraz
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 
byli organizatorami spotkania promującego nowe, poszerzone wydanie książki
Stefanii Perzanowskiej „Gdy myśli do Majdanka wracają…”

Wydarzenie miało miejsce w Galerii Biblioteki 1 grudnia 2022 roku

W roku 2022 przypada 80. rocznica utworzenia obozu kobiecego w KL Lublin. To okazja, by wspominać osadzone tu więźniarki. Jedną z najważniejszych postaci, która zapisała się w historii Majdanka, jest Stefania Perzanowska – założycielka i kierowniczka rewiru – kobiecego szpitala obozowego.

Stefania Perzanowska pobyt w KL Lublin z punktu widzenia lekarki opisała w książce „Gdy myśli do Majdanka wracają”. Po raz pierwszy książka została opublikowana w roku 1970 w Wydawnictwie Lubelskim. W recenzji pierwszego wydania obozowych wspomnień Stefanii Perzanowskiej, Zofia Murawska, pracowniczka działu naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku, napisała: „Są ludzie, dla których obrany zawód stanowi najważniejsze posłannictwo życiowe. Potrafią mu być wierni w każdych warunkach i w każdej sytuacji, bez względu na przeszkody i trudności, a gdy zaistnieje konieczność, bez wahania narażają się na niebezpieczeństwo i gotowi są walczyć ze wszystkimi przeciwnościami. Do takich osób należy dr Stefania Perzanowska”.

Nową edycję wspomnień, wzbogaconą o posłowie i niepublikowane grypsy, opublikowało Wydawnictwo Prószyński Media/Prószyński i S-ka we współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku.

Marta Grudzińska – redaktorka naukowa publikacji oraz wnukowie Stefanii Perzanowskiej – Andrzej i Krzysztof Korczakowie i Nadia Sola-Sałamacha, pracowniczka działu historii Państwowego Muzeum na Majdanku – prowadząca spotkanie. Spotkanie tłumaczyła na PJM Jolanta Gromada

Wnukowie Stefanii Perzanowskiej – Andrzej i Krzysztof Korczakowie
i Nadia Sola-Sałamacha (Państwowe Muzeum na Majdanku)

Marta Grudzińska – redaktorka naukowa publikacji (Państwowe Muzeum na Majdanku)

Wnukowie Stefanii Perzanowskiej – Andrzej i Krzysztof Korczakowie
i Nadia Sola-Sałamacha (Państwowe Muzeum na Majdanku)

Najmłodsze pokolenie rodu Perzanowskich i Korczaków

Wnukowie Stefanii Perzanowskiej – Andrzej i Krzysztof Korczakowie
i Marta Grudzińska – redaktorka naukowa publikacji (Państwowe Muzeum na Majdanku)

Wnukowie Stefanii Perzanowskiej – Andrzej i Krzysztof Korczakowie
i Marta Grudzińska – redaktorka naukowa publikacji (Państwowe Muzeum na Majdanku)

Wnukowie Stefanii Perzanowskiej – Andrzej i Krzysztof Korczakowie

Goście spotkania

Wnukowie Stefanii Perzanowskiej – Andrzej i Krzysztof Korczakowie

Wnukowie Stefanii Perzanowskiej – Andrzej i Krzysztof Korczakowie

Marta Grudzińska – redaktorka naukowa publikacji oraz wnukowie Stefanii Perzanowskiej – Andrzej i Krzysztof Korczakowie i Nadia Sola-Sałamacha, prowadząca spotkanie

Wnuk Stefanii Perzanowskiej i Nadia Sola-Sałamacha, prowadząca spotkanie

Wnuk Stefanii Perzanowskiej i Nadia Sola-Sałamacha, prowadząca spotkanie

Jolanta Gromada – tłumacz na PJM, Marta Grudzińska – redaktorka naukowa publikacji oraz z wnukiem Stefanii Perzanowskiej

Marta Grudzińska – redaktorka naukowa publikacji oraz z wnukiem Stefanii Perzanowskiej

Goście spotkania

Marta Grudzińska – redaktorka naukowa publikacji (Państwowe Muzeum na Majdanku)

Goście spotkania

Wnukowie Stefanii Perzanowskiej – Andrzej i Krzysztof Korczakowie i Nadia Sola-Sałamacha, prowadząca spotkanie

Głos w dyskusji – pisarz Marcin Wroński

Głos w dyskusji – Wiesław Wysok, Zastępca Dyrektora ds. działalności podstawowej Państwowego Muzeum na Majdanku

Wnukowie Stefanii Perzanowskiej – Andrzej i Krzysztof Korczakowie
i Marta Grudzińska – redaktorka naukowa publikacji (Państwowe Muzeum na Majdanku)

Pamiątkowe zdjęcie rodzinne

PamiątkowezZdjęcie rodzinne

W Państwowym Muzeum na Majdanku eksponowana jest wystawa poświęcona dr Stefanii Perzanowskiej – polskiej lekarce, która tworząc w obozie szpital uratowała wiele współwięźniarek. Niosła im pomoc na przekór katastrofalnym warunkom bytowym i brakowi dostępu do leków. Ekspozycję tworzą zdjęcia, grypsy, rodzinne pamiątki, medykamenty oraz przybory medyczne wykorzystywane przez dr Perzanowską. Przedmioty te zostały przekazane Muzeum przez jej rodzinę.

Jeden z grypsów prezentowano w czasie spotkania w Bibliotece

Fot. Dorota Mościbrodzka