Jan Matejko, Astronom Kopernik, albo rozmowa z Bogiem, 1873,
znajduje się Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


Agata Niedziółka
Dyrektor Muzeum Historycznego Skierniewic
 im. Jana Olszewskiego w Skierniewicach

Prof. dr hab. Iwona Stanisławska
Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN

Tadeusz Sławecki
Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na wystawę

Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”
Pokaz kopii dzieła Jana Matejki autorstwa Ireneusza Rolewskiego
 przygotowanej z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika

Pokaz obrazu wzbogacają zbiory
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

Centrum Badań Kosmicznych PAN
oraz
Zbigniewa Nestorowicza

Wernisaż wystawy odbędzie się
27 lutego (poniedziałek) 2023 r., godz. 16.00

Galeria Biblioteki
Lublin, u. Narutowicza 4

Program spotkania:
Słowo o obrazie – Ireneusz Rolewski

Wykład inaugurujący ekspozycję pt.
Europejski Program Obserwacji Ziemi COPERNICUS. Wyzwania dla Polski
wygłosi dr Włodzimierz Lewandowski

Organizatorzy wydarzenia:

Miasto Skierniewice
Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk

Muzeum Historyczne Skierniewic im. Jana Olszewskiego

Fundacja ORLEN


Centrum Badań Kosmicznych PAN


Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Patronat Honorowy

Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Prezentowany efekt pracy Ireneusza Rolewskiego – kopia obrazu Jana Matejki „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” – powstał dzięki projektowi współfinansowanemu przez Miasto Skierniewice oraz Fundację Orlen.
Format oryginału obrazu to 225 x 315 cm. Kopia jest przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kopiowania dzieł – ma zmieniony wymiar (215 x 300 cm) i jeden z wybranych detali.

Pierwszy publiczny pokaz obrazu miał miejsce w Skierniewicach w dniach 16-22 lutego 2023 roku. Obraz, po prezentacji w Lublinie w dniach 27 lutego – 25 marca 2023 roku, znajdzie się w Parlamencie Europejskim w Brukseli, by popularyzować w międzynarodowym środowisku polskie dziedzictwo kulturowe oraz osiągnięcia polskiej nauki.