Zapraszamy na wystawę

Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”
Pokaz kopii dzieła Jana Matejki autorstwa Ireneusza Rolewskiego
 przygotowanej z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika

Pokaz obrazu wzbogacają zbiory
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

Centrum Badań Kosmicznych PAN
oraz
Zbigniewa Nestorowicza

Wystawa będzie czynna do 25 marca 2023 roku w godzinach pracy Biblioteki.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

Prezentowany efekt pracy Ireneusza Rolewskiego – kopia obrazu Jana Matejki „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” – powstał dzięki projektowi współfinansowanemu przez Miasto Skierniewice oraz Fundację Orlen.
Format oryginału obrazu to 225 x 315 cm. Kopia jest przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kopiowania dzieł – ma zmieniony wymiar (215 x 300 cm) i jeden z wybranych detali.

Pierwszy publiczny pokaz obrazu miał miejsce w Skierniewicach w dniach 16-22 lutego 2023 roku. Obraz, po prezentacji w Lublinie w dniach 27 lutego – 25 marca 2023 roku, znajdzie się w Parlamencie Europejskim w Brukseli, by popularyzować w międzynarodowym środowisku polskie dziedzictwo kulturowe oraz osiągnięcia polskiej nauki.

Ireneusz Rolewski przed kopią obrazu Jana Matejki “Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”

Wystawa w Galerii Biblioteki

Wystawa w Galerii Biblioteki

Wystawa w Galerii Biblioteki

Wernisaż wystawy

Fot. Andrzej Rożek

Organizatorzy wydarzenia:

Miasto Skierniewice
Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk

Muzeum Historyczne Skierniewic im. Jana Olszewskiego

Fundacja ORLEN


Centrum Badań Kosmicznych PAN


Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Patronat Honorowy

Lubelskie Towarzystwo Naukowe