28 marca 2023 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyła się promocja książki „Adieu Varsovie”  i spotkanie autorskie z Janką Kaempfer Louis, autorką książki, opublikowanej przez  Wydawnictwo FAME ART (Lublin 2023). Spotkanie prowadziła Jolanta Prochowicz,

Fot. Dorota Mościbrodzka

Spotkanie autorskie