8 maja (poniedziałek) 2023 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego odbył się pokaz zbiorów specjalnych, który przygotowała i poprowadziła starszy kustosz Katarzyna Podkowińska (Dział Zbiorów Specjalnych WBP)

Fot. Marta Tomasik, Dorota Mościbrodzka