W czasie XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego zorganizowała warsztaty florystyczne, które prowadziła Beata Januszek i Tetiana Zhadanowska (Dział Udostępniania Zbiorów. Multimedia)