16 czerwca 2023 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie laureatom Konkursu „Książka Roku 2022” wręczono Wawrzyny Pawła Konrada.

Statuetki dla laureatów Konkursu „Książka Roku 2022”

Wawrzyn Pawła Konrada – dyplom

Przybyłych gości przywitał Tadeusz Sławecki – dyrektor WBP w Lublinie

Galę poprowadził dr Grzegorz Figiel – zastępca dyrektora ds. merytorycznych WBP w Lublinie

Tomasz Pietrasiewicz (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”), autor książki Tajemniczy Lublin. Imaginarium (Lublin 2022), zwycięzca w kategorii Książka o Lublinie

Statuetkę w kategorii Lublin: wydawnictwo albumowe za album Teatr Stary. 10 lat (Lublin 2022) odebrała dyrektor Teatru Starego w Lublinie Karolina Rozwód

Laureatem Wawrzynu Pawła Konrada w kategorii Książka o Lubelszczyźnie zostało Muzeum Narodowe w Lublinie za książkę Marioli Tymochowicz, Stroje Tradycyjne Województwa Lubelskiego. Strój janowsko-kraśnicki (Lublin 2022). Statuetkę odebrała autorka publikacji

Paweł Marczakowski, autor albumu Konik polski. Dzikość z natury (Zwierzyniec 2022) odebrał Wawrzyn za publikację wydaną przez Roztoczański Park Narodowy – zwycięzcę w kategorii Lubelszczyzna: wydawnictwo albumowe

Laureatem Wawrzynu w kategorii Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego została Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie za książkę Hrubieszów. Ileż wspomnień nazwa ta wywołuje. Pamiętniki (Hrubieszów 2022). Nagrodę odebrały Jolanta Janiec – dyrektor MBP w Hrubieszowie oraz Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska.

Publikacja Mayn Shtetl Kotsk. Polsko-żydowski fenomen Kocka (Kock 2022) otrzymała wyróżnienie za szczególne walory edytorskie. Wydawcą i zarazem laureatem została Parafia rzymsko-katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kocku. Dyplom odebrał ks. prałat Bogdan Krawczyk – współredaktor wydawnictwa

Nagrodę specjalną Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie otrzymała Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu za aktywność wydawniczą i ciekawą szatę graficzną publikacji. Wyróżnienie odebrała pracująca w Książnicy Małgorzata Małysza

Fot. Agata Kozioł, Katarzyna Stanek