Maj – Czerwiec 2023
(wybór)

 1. 100-lecie Szkoły Rolniczej w Okszowie : 1923-2023, Chełm 2023
 2. Borowski Józef, Borowska Maria, Borowski Tadeusz. Z Opalina do Marysina : wspomnienia, Chełm ; Ruda-Huta 2022
 3. Chełmska „Sz6stka” : publikacja okolicznościowa z okazji 60. rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 6 i 30. rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 11 w Chełmie, Chełm 2022
 4. Gorajewski Edward. Tak było, Lublin 2023
 5. Hince Cezary. Piłkarski szlak północnej Lubelszczyzny w obiektywie : kluby, mecze i piłkarze w latach 1975-2022, Biała Podlaska 2023
 6. Hince Cezary. Piłkarskie losy Podlasia w obiektywie : historia, mecze i piłkarze Podlasia Biała Podlaska w latach 1957-2022, Biała Podlaska ; Siedlce 2022
 7. Janczykowski Kazimierz Paweł, Lubaszewski Zbigniew. Wszystkie drogi prowadzą do Chełma, Chełm 2022
 8. Jastkowska perła architektury – pałac w Panieńszczyźnie, Jastków 2023
 9. Kowalski Grzegorz Maria, Kuć Małgorzata. Profesor Jan Świtka : życie i dzieło, Lublin 2009
 10. Kubas Anna. Wypisy źródłowe do kultury muzycznej Lublina 1864-1914. Cz. 1, „Kurier Lubelski”, Lublin 2022
 11. Łapińska-Damps Kalina, Zieliński Michał. Parki krajobrazowe województwa lubelskiego : uroki natury, Chełm 2022
 12. Łapiński Włodzimierz, Łapiński Bartosz. Nadleśnictwo Parczew z siedzibą w Sosnowicy, Olsztyn 2009
 13. Rebizant-Siwiło Monika, Leszczyński Waldemar. Jest takie miejsce, jest taki kraj, Chełm ; Zamość 2022
 14. Rymarz Ferdynand. Historia na sztandarach Gminy Strzyżewice, Lublin 2023
 15. Sobolewski Sławomir. 100-lecie powstania Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Rajmunda w Hańsku, Chełm 2022
 16. Sokal Klemens. Karta indywidualna dziecka w szkołach powszechnych powiatu lubelskiego i miasta Lublina : wskazówki metodyczne, Lublin 1927
 17. Wilkowski Eugeniusz. W trosce o zachowanie pamięci : chełmskie znaki męczeństwa Kresowian, Chełm 2023