7 lipca 2023 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie gościła słuchaczy Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS biorący udział w letnim kursie języka polskiego. Grupa pod opieką Pani Dyrektor dr. hab. Anny Dunin-Dutkowskiej uczestniczyła w pokazie zbiorów specjalnych przygotowanym przez dr. Aleksandra Barana (Dział Zbiorów Specjalnych). Gości oprowadzali: Marek Bunia (Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie) i Krzysztof Chachaj. (Dział Informacji i Promocji).