Wystawa jest częścią projektu „Archeologia kruchej materii. Ważkość archiwów fotograficznych w procesie ocalenia pamięci”. Składają się na nią odbitki z anonimowych negatywów odnalezionych przez przypadkową osobę w archiwum przeznaczonym do likwidacji. Negatywy są datowane, najstarsze pochodzą z roku 1931. Zdjęcia zostały wykonane (prawdopodobnie przez ambitnego fotografa-amatora) w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Na kopertach, w których zostały posegregowane znajdują się nazwy miejscowości i czasami nazwiska sportretowanych osób.

Odbite współcześnie na papierach różnego typu, są świadectwem minionego czasu i miejsca. Wystawa jest furtką do zgłębienia ich historii – być może ktoś ze zwiedzających rozpozna kadr, rysy twarzy, bądź miejsce, co pozwoli poszerzyć wiedzę o tym niezwykłym zbiorze. Archiwum jest jednym z trzech, na których bazuje projekt – pozostałe to archiwum Zbigniewa Łazowskiego, fotografa, dokumentalisty, filmowca-amatora oraz paryskie archiwum Bogdana Konopki.

Projekt jest realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dorota Mościbrodzka – fotograf, poetka, tłumacz języka rosyjskiego. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2019 oraz 2023 w dziedzinie sztuk wizualnych. Uczyła się w Lubelskiej Szkole Fotografii, Akademii Fotografii w Warszawie oraz w Pracowni Fotografii Centrum Kultury w Lublinie. Zajmuje się fotografią srebrową – autorską i archiwalną.