Lipiec – Sierpień 2023 (wybór)

 1. A len kwitnie niebiesko… : 25- lecie Jarmarku Holeńskiego / redakcja Grażyna Hankiewicz i Zbigniew Smółko, Włodawa 2023
 2. Adamiak Kazimierz. Miana naszych przodków : nazwy osobowe mieszkańców okolic Fajsławic od połowy VII do początku XX wieku, Fajsławice 2022
 3. Arasymowicz Stanisław, Mironiuk Adolf. Dolina Nadbużańska, Lublin ; Biała Podlaska 1982
 4. Bieleń Zdzisław. Bitwy i potyczki powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu, Lublin 2023
 5. Borowiczanie : rocznica deportacji do obozów sowieckich : informator do wystawy zorganizowanej przez Muzeum Lubelskie Oddział Martyrologii „Pod Zegarem”, Lublin 2014
 6. Brzeziny, trzciny i polne grusze, Borki ; Wola Osowińska 2023
 7. Czubaj-Gancarz Marzena, Gmina Tomaszów Lubelski dawniej…, Lublin 2023
 8. Dużyńska Barbara. Siejba Udrycka : historia tworzenia ruchu oświatowego i społecznego we wsi Udrycze w początkach XX wieku, Wojsławice 2022
 9. Frejlich Andrzej. Firmamentum symbolicum : wokół emblematów w XVII-wiecznym Lublinie, Lublin 2022
 10. Frydel-Kośmider Zofia, Zacharuk Beata. Mieszkańcy Białej i powiatu bialskiego w XIX wieku, Biała Podlaska 2023
 11. Galek Czesław. Roztoczańskie zamyślenia, Zamość 2000
 12. Gąsianowski Adam, Rudy Anna. Czar starej fotografii z albumów Róży i Jana Zamoyskich, Zamość 2022
 13. Gierszewska Barbara. Biała Podlaska, Bydgoszcz ; Biała Podlaska 2022
 14. Górski Wojciech. Lublin mało znany : przewodnik. Cz. 2, Przeszłość zabytkami zapisana. T. 1, Centrum miasta, Lublin 2023
 15. Górski Wojciech. Lublin mało znany : przewodnik. Cz. 2, Przeszłość zabytkami zapisana. T. 2, Nowe dzielnice Lublina, Lublin 2023
 16. Górski Wojciech. Lublin mało znany : przewodnik. Cz. 2, Przeszłość zabytkami zapisana : aneks : tytuły ciekawostek, Lublin 2023
 17. Jaszak Marcin. Produkty lokalne Doliny Giełczwi, Bystrzejowice Drugie 2022
 18. Klimek Aneta. Gmina Strzyżewice – Miodowy Zakątek : wybór wierszy i prozy, Strzyżewice ; Lublin 2006
 19. Konik polski : 40 lat hodowli w Roztoczańskim Parku Narodowym : monografia, Zwierzyniec 2022
 20. Kosierb Jacek. 100 klubów na 100 – lecie LZPN, Świdnik ; Lublin 2022
 21. Kranz Tomasz. Infrastruktura akcji „Reinhardt”, Lublin 2023
 22. Lubaszewski Zbigniew. Pomniki i tablice pamiątkowe Chełma, Chełm 2021
 23. Magierski Jan, Różycka Ewa. Turyści z konspiry : 20-lecie Koła Pracowników Nauki Oddziału Akademickiego PTTK 1983-2003, Lublin 2003
 24. Michańska Czesława, Pietrzak Edyta. Nadbużańska fraza : zeszyt poetycki 2022, Włodawa 2022
 25. Niećko Grzegorz Piotr. Żeńska Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Krasieninie w latach 1913-1939, Lublin 2022
 26. Pietrasiewicz Tomasz. Tajemniczy Lublin : imaginarium, Lublin 2022
 27. Polski Adam. Z leśną bracią : drzewa papieskie : opowieści o inicjatywach i kolejnych edycjach drzew papieskich prowadzonych w latach 2004-2022 zilustrowane dokumentacją fotograficzną, Fajsławice 2022
 28. Potocka Anna, Woch Andrzej. Sanktuarium Maryjne w Księżomierzy : przeszłość i teraźniejszość, Księżomierz [2014]
 29. Regional Innovation Strategy of the Lubelskie Voivodeship 2030, Lublin ; Zielona Góra 2021
 30. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku, Lublin ; Zielona Góra 2021
 31. Silberklang David. Bramy łez : zagłada w dystrykcie lubelskim, Lublin ; Jerusalem 2022
 32. Stanisław Orłowski : od wielu lat…, Zamość 2022
 33. Szczurek Piotr, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 1977-2022, Zamość 2022
 34. Szewczyk Rafał. Zniszczenia Lublina na skutek bombardowania przez Niemców – 9 IX 1939, Lublin 2019
 35. Szkicownik o pisarzach lubelskich. #2, Lublin 2022
 36. Szykuła-Żygawska Agnieszka. Morawianie w dobrach Łabuńki Teofili z Grzębskich Karnickiej, Łabunie 2022
 37. Szymanek, Andrzej. Janowiec nad Wisłą : dzieje miasta 1537-1869, Janowiec 2022
 38. Szymkiewicz Szymon, Ściborek-Rycyk Magdalena. Powszechny Spis Rolny 2020 : charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie lubelskim w 2020 r., Lublin 2022
 39. Śnieżek Jacek. Puławy – bez pośpiechu : kontynuacja Osobliwości Ziemi Puławskiej, Puławy 2022
 40. Tittenbrun Andrzej, Radliński Bogusław. Dynamika gatunków drzew oraz składu i struktury głównych typów siedliskowych Roztoczańskiego Parku Narodowego : wyniki dziesięciu lat badań na stałych powierzchniach obserwacyjnych 2007-2017 r., Zwierzyniec 2022
 41. Torbicz Justyna. Wyryki : wieś z drewna budowana : charakterystyka wiejskiej zagrody i standardy jej ochrony, Wyryki 2021
 42. Tyszkiewicz Edyta, Soldat Robert. Podlasie wierszem malowane : I edycja konkursu poetyckiego dla dzieci i młodzieży, Biała Podlaska 2023
 43. Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku-Polesiu, gm. Zamość, Warszawa 2021
 44. Węcławik Józef. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia Adwentu i Bożego Narodzenia w Zamojskiem. T. 1, Ełk 2022
 45. Wiśniewolski Wiesław. Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa lubelskiego w zakresie udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych, Lublin 2007
 46. Wojciechowska-Charlak Barbara, Zubrzycka-Maciąg Teresa. Profesor Mieczysław Łobocki : pedagog, teoretyk wychowania, humanista, Lublin 2013
 47. Wójtowicz Marek. Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Gorzkowie, Lublin ; Toruń 2023
 48. Z zagrody na jarmark do miasteczka, Lublin 2008
 49. Z zagrody na jarmark i do miasteczka : informator, Lublin 2003
 50. Zobowiązujące dziedzictwo Lubelskiego Lipca 1980 roku, Lublin, Kraków 2022
 51. Żurawski Henryk. Przy cudownym źródle w Kolonii Kryłów, Kryłów ; Lublin 2023