W dniach 18-24 września 2023 r. odbyła się XIX edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki, która przebiegała pod hasłem: „Nauka dla przyszłości”. W ramach tegorocznego Lubelskiego Festiwalu Nauki w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego odbyły się m.in. warsztaty, wykłady i prelekcje oraz wystawy.

W Oddziale dla Dzieci odbyły się warsztaty Naukowcy, wynalazcy – z książką w przyszłość, które prowadziła Iwona Niewczas przy współpracy Kamila Izdebskiego (Dział Udostępniania Zbiorów. Multimedia).

Pokaz pt. “Propaganda komunistyczna w latach 1944 – 1989 według dokumentów życia społecznego zgromadzonych w Dziale Zbiorów Specjalnych WBP w Lublinie” przygotował Albert Walendowski (Dział Zbiorów Specjalnych).

Wykład “Genealogia Lubelszczyzny” przygotował Marek Bunia i Waldemar Kawecki (Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie).

Uczestnicy XIX edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki w WBP mogli odbyć Spacer po Bibliotece, który prowadził Krzysztof Chachaj (Dział Informacji i Promocji) oraz obejrzeć wystawę ilustracji “Fantastyczne światy Daniela Mroza”, która została przygotowana przez Martę Tomasik i Jacka Wałdowskiego (Dział Informacji i Promocji) oraz wystawę malarstwa Urszuli Pietras “Ogrody Światła”.

Fot. Katarzyna Stanek, Agata Kozioł