Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
&
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie

zapraszają na

Konferencję Międzynarodową

Edukacja dorosłych w bibliotekach – Republika Czeska. Doświadczenia Erasmus +”

3 października 2023 r., godz. 10.00

Galeria Biblioteki

Lublin, ul. Gabriela Narutowicza 4

Program:
Erasmus+ jako forma współpracy i wzajemnej inspiracji bibliotek – Joanna Chapska, Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Koordynator Programu Erasmus+
Biblioteka Jirzego Mahena – Jana Šubrová, Biblioteka im. Jiříego Mahena, Brno, Czechy
Pokolenie „silver tsunami” jako wyzwanie dla bibliotek – w kontekście starzenia się społeczeństw i srebrnej gospodarki – dr hab. Anita Has-Tokarz – kierownik Katedry Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej UMCS w Lublinie
Seniorzy i Cyfrowa odyseja. Brama języków otwartych – Jana Šubrová, BJM Brno, Czechy