24 listopada 2023 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyła się Przedwieczerz bibliofilska, podczas której Pan Cezary Kozak – prezes Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie został uhonorowany Orderem Białego Kruka ze Słonecznikiem (Signum Albi Corvi cum Heliantho).

Odznaczenie jest przyznawane przez Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki za wybitną działalność bibliofilską i pracę na rzecz upowszechniania książki i literatury. Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki jest jednym z najstarszych towarzystw kulturalnych w Lublinie, powstało w czerwcu 1926 r., od 1976 r. honoruje Orderem Białego Kruka ze Słonecznikiem osoby zasłużone dla bibliofilstwa w szerokim rozumieniu tego słowa. Orderem uhonorowano m.in. m.in. Wiktora Hermonegesa Ziółkowskiego, Marię Gawarecką, Halinę Wolską, Karla Dedeciusa, ks. infułata Antoniego Liedtke, prof. Aleksandra Gieysztora, Michała Hilchena.