Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zakończyła realizację akredytowanego projektu finansowanego z programu Erasmus+ numer: 2021-1-PL01-KA121-ADU-000010256. Projekt wpisuje się w Sektor Edukacja dorosłych. Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. W ramach projektu zrealizowano 6 wyjazdów job shadowing oraz kurs języka angielskiego w okresie 1 września 2022 – 31 sierpnia 2023.

Numer akredytacji: 2020-1-PL01-KA120-ADU-096333