Akredytowany projekt numer: 2022-1-PL01-KA121-ADU-000054420 w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób

Numer akredytacji: 2020-1-PL01-KA120-ADU-096333

W dniach 24-28 lipca 2023 r. odbył się w ramach programu Erasmus +  wyjazd szkoleniowy  grupy sześciu pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie do Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu w Rumunii. Lubelscy bibliotekarze odwiedzili również Muzeum Stowarzyszenia ASTRA, Bibliotekę Uniwersytecką im. Luciana Blagi oraz Muzeum Etnologiczne.