Konkurs
„KSIĄŻKA ROKU 2023”
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ogłasza
XVIII edycję konkursu na piękną i wartościową książkę dotyczącą regionu lubelskiego.
Celem konkursu jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych i walorów krajoznawczo-turystycznych.

Na konkurs można zgłaszać publikacje naukowe, popularnonaukowe, wspomnienia,
przewodniki, wydawnictwa informacyjne i albumy wydane w 2023 r.


Termin zgłaszania prac upływa 31 maja 2024 r.


Publikacje można składać w Dziale Naukowo-Wydawniczym, Sekretariacie Biblioteki
lub nadsyłać na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego
ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
z dopiskiem na kopercie „Książka Roku 2023”


Prace będą oceniane przez jury konkursowe w trzech grupach tematycznych:
1. Lublin; 2. Lubelszczyzna; 3. Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego. Książki
z dwóch pierwszych grup będą rozpatrywane w kategoriach:
książka o Lublinie/Lubelszczyźnie i wydawnictwo albumowe.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie „Wawrzynów Pawła Konrada” nastąpi
14 czerwca 2024 r.


Wszystkie publikacje będą eksponowane na stronie internetowej Biblioteki
oraz na wystawie pokonkursowej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Naukowo-Wydawniczego (Katarzyna Stanek, Mariusz Olejarczyk) w godzinach 8:00-15:00 (tel. 81 528-74-28).


Nadesłane publikacje: