Zapraszamy na finisaż wystawy fotografii
Anety Sarny-Blachani

Lubelszczyzna Piękna. Migawki

Finisaż, połączony ze spotkaniem i rozmową
z fotografką, odbędzie się

20 czerwca 2024 r.
o godz. 17.00

w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
ul. Narutowicza 4

Wystawa wpisywała się w obchody 550-lecia województwa lubelskiego organizowane
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Aneta Sarna-Blachani – lublinianka, fotografka, autorka zdjęć do wyjątkowych wydawnictw dotyczących Lublina.
W obiektywie aparatu utrwala widoki, kolory, faktury oraz detale, tworzące nieznaną i magiczną przestrzeń miasta.
Oczarowana również naturą i podmiejskim krajobrazem, nierzadko fotografuje także malownicze zakątki naszego regionu, ukazując Lubelszczyznę w soczewce własnych ścieżek.
Ukazując Lubelszczyznę Piękną.

belka 550