Z okazji 550. lat Województwa Lubelskiego (1474-2024)
oraz Roku Jana Kochanowskiego – 440. rocznica śmierci poety w Lublinie (1584-2024)
Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie

zaprasza na
konferencję popularno-naukową i edukacyjną
„Staropolskie i współczesne tradycje kulturowe i literackie Województwa Lubelskiego”,
która odbędzie się dnia 25 czerwca 2024 (wtorek) o godz. 10.00
w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Program konferencji

od 09.30 Rejestracja uczestników i powitalna kawa

10.00-10.15 Otwarcie konferencji
Powitanie przez Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Andrzeja Rollę
Słowo wstępne Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego
Słowo wstępne Przewodniczącego Woj. Rady Tow. Regionalnych prof. Mariana Surdackiego

10.15 Sesja I – prowadzenie Ryszard Montusiewicz
Prof. Ryszard Szczygieł (UMCS): Śmierć Jana Kochanowskiego w Lublinie w sierpniu 1584 roku i jego pogrzeb w Zwoleniu – przekazy źródłowe i ich interpretacja.
Prof. Irena Rolska (KUL): Mecenat kulturowy i literacki rodów magnackich w Lubelskiem: Zamojscy, Firlejowie, Tęczyńscy, Sobiescy, Żółkiewscy, Sapiehowie.
Prof. Marian Surdacki (KUL): Regionalna pamięć w Województwie Lubelskim o czasach i tradycjach staropolskich na przykładzie Urzędowa.

11.20 Przerwa kawowa i brunch

11.50 Sesja II – prowadzenie prof. Marian Surdacki
Dr Artur Sępoch (CSK Lublin): Staropolskie tradycje: kulturowe w regionalnej lubelskiej obrzędowości i folklorze.
Dr Grzegorz Figiel (WBP Lublin): Staropolskie wydania dzieł Jana Kochanowskiego w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
Red. Waldemar Michalski (Akcent): Współczesne (XX-XXI w.) kontynuacje recepcji dzieła Jana Kochanowskiego – wśród poetów lubelskich i regionu lubelskiego.
Ryszard Montusiewicz: Jan Kochanowski w poezji polskiej poprzez stulecia (od XVI do XXI wicku). Lubelskie Kochanowskiego związki, ślady, kontynuacje.

13.20 Przerwa kawowa

13.50 Sesja III– prowadzenie dr Grzegorz Figiel
Prezentacja wystawy „Staropolskie kulturalia i literalia Lubelszczyzny w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie” (wydarzenie towarzyszące).
Dyskusja.
Zamknięcie i podsumowanie konferencji.

15.00 Złożenie wieńca pod pomnikiem Jana Kochanowskiego na placyku przy kościele powizytkowskim.

Dział Informacji i Promocji