WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE
LUBELSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI

ZAPRASZAJĄ NA WYSTAWĘ
WYDAWNICTW O TEMATYCE ORĘŻA POLSKIEGO
ze zbiorów
ANTONIEGO M. DUDKA

28 CZERWCA – 22 SIERPNIA 2024 R.
AUTORSKA GALERIA HOL

Wystawa czynna w godzinach pracy Biblioteki. Wstęp wolny. Zapraszamy!


BIBLIOFIL ZNAMIENITY
Wśród zasobnego księgozbioru, ułożonego tematycznie, a także według autorów, stoją w milczeniu, bogate treściowo już zastygłe zdarzeniami, rzędy ksiąg…
Wiele z nich wyróżnia się bogactwem opraw w półskórki i pełną oprawę skórzaną z tłoczonym liternictwem w złocie. Bo i treść zawarta w nich przedstawia bogatą historię naszej Ojczyzny.
Właściciel tych ksiąg, z zawodu drukarz, z wykształcenia historyk, zadbał o dobór autorów. Wyróżniają się książki z grupy „rara et curiosa”, co dla bibliofila jest szczególną radością i dumą, a Antoni Dudek (Upupa Epops), członek Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki, to bibliofil znamienity. Gromadzi nie tylko książki i druki bibliofilskie, śledząc ich ukazywanie się w księgarniach i antykwariatach, ale także udostępnia je na tematycznych wystawach i spotkaniach bibliofilskich, dotyczących ważnych rocznic i wydarzeń w naszej Ojczyźnie.
W książce własnego autorstwa pt. Nie tylko drukarskim szlakiem (2019) w rozdziale Moje zbiory przedstawia swoje księgi. Wśród autorów upodobał sobie zwłaszcza Jana Parandowskiego, Karola
Wojtyłę, Władysława Andersa, Kazimierę Iłłakowiczównę. Zawsze pochyla się ze szczególną atencją nad tomami dotyczącymi Józefa Piłsudskiego i Jego Legionów, a także książkami o tematyce polskiego oręża. Te ostatnie wyróżniają się wyjątkowymi oprawami. Warto tu podkreślić, że pozycje poświęcone Józefowi Piłsudskiemu, wiążą się z okresem życia dziadka Antoniego Dudka, Macieja, który był kowalem w Kętach. Według przekazów rodzinnych dziadek Maciej podkuwał Kasztankę Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdy po krwawej bitwie pod Łowczówkiem (22-25 XII 1914 r.) tygodni stacjonowały Legiony w Kętach i okolicznych miejscowościach. Zdarzenie to, z opowieści rodzinnych, zajmuje poczesne miejsce w życiu Antoniego Dudka, jako przykład patriotyzmu.

Tekst i rysunek Zbigniew Jóźwik
Jóźwiczówka II, 2 maja 2024 r.


Dział Informacji i Promocji