Zapraszamy do korzystania z bibliografii zawartości miesięcznika Monitor Unii Europejskiej. Pierwszy zeszyt tego czasopisma ukazał się w sierpniu 2004 roku, jako kontynuacja miesięcznika Unia Europejska. Monitor jest wydawany przez Instytut Europejski w Warszawie przy współpracy Fundacji Państwo Obywatelskie.

Na łamach Monitora Unii Europejskiej poruszana jest problematyka związana z szeroko rozumianą Unią Europejską. Publikowane artykuły dotyczą kształtu instytucjonalnego, spraw wewnętrznych i polityki zewnętrznej Wspólnoty. Wiele uwagi poświęca się także tematyce funduszy europejskich, gospodarki, rolnictwa, czy pracy i polityki społecznej. W miesięczniku znaleźć można także przegląd prasy zagranicznej oraz kalendarium wydarzeń w Unii Europejskiej.

Zawartość Monitora Unii Europejskiej nie jest uwzględniana w bazach bibliograficznych, co utrudnia korzystanie z tego czasopisma. Bibliografia opracowywana przez pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego pozwala uniknąć konieczności przeszukiwania spisów treści poszczególnych zeszytów Monitora.

Artykuły w bibliografii umieszczono według haseł przedmiotowych, uporządkowanych w układzie alfabetycznym.

2010 (PLIK DOC, 114 kB)

2009 (PLIK DOC, 120 kB)

2007-2008 (PLIK DOC, 198 kB)

2004-2006 (PLIK DOC, 274.5 kB)