Katalog dokumentów życia społecznego 1939-1945, oprac. Leszek Ludorowski, Lublin 2009.

Prezentowany Katalog zawiera opisy dokumentów życia społecznego (203), będących w posiadaniu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie z czasu II wojny światowej (1 IX 1939-9 V 1945), a także reprinty z tego okresu. Opisane pozycje w większości związane są z regionem lubelskim. Katalog uzupełniają kolorowe ilustracje dokumentów oraz indeksy. Jest to kolejna publikacja z serii prezentującej katalogi zbiorów specjalnych WBP.