Zapraszamy do skorzystania z wykazu publikacji książkowych dotyczących NSZZ “Solidarność”, znajdujących się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (252 poz.) oraz wykazu artykułów prasowych, dotyczących NSZZ “Solidarność” na Lubelszczyźnie, dostępnych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego (164 poz.).

Wykaz obejmuje materiały wprowadzone do zbiorów naszej Książnicy do końca pierwszego kwartału 2005 r.

Wykaz przygotowała Marta Tomasik – pracownik Działu Informacji i Promocji WBP im. H. Łopacińskiego.

 

Wykaz publikacji książkowych dotyczących NSZZ “Solidarność” (PDF, 140.77 kB)

Wykaz artykułów prasowych dotyczących NSZZ “Solidarność” na Lubelszczyźnie (PDF, 141.25 kB)