Informujemy, że ukazał się kolejny tom Bibliografii Lubelszczyzny, obejmujący piśmiennictwo opublikowane w latach 1996-1997. Jest to kontynuacja tomów rejestrujących publikacje o regionie z lat 1944-1995 oraz 1998-2000. Tym samym zamykamy cykl wydawniczy retrospektywnych tomów bibliografii regionalnej Lubelszczyzny obejmujących zasięgiem chronologicznym dokumenty od zakończenia II wojny światowej do końca XX wieku.

Bibliografia jest dostępna w Czytelni Czasopism oraz w księgozbiorach podręcznych agend Biblioteki. Można ją także nabyć w księgarni WBP.

Księgarnia posiada również w sprzedaży poprzednie tomy Bibliografii Lubelszczyzny począwszy od tomu za lata 1971-1975.

 

Bibliografia Lubelszczyzny, oprac. zespół pod red. Bożeny Lech-Jabłońskiej, Lublin 2009.