Z okazji 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie została przygotowana wystawa, dotycząca bitwy, na podstawie zbiorów Książnicy: książek, czasopism, zbiorów kartograficznych i ikonograficznych, rękopisów, a także dokumentów życia społecznego. Ma ona formę prezentacji multimedialnej.

Zastosowano układ chronologiczny zbiorów, począwszy od starodruków, map starodrucznych, następnie wydawnictw XIX-wiecznych aż do książek współczesnych. W obrębie wydawnictw XX –wiecznych utworzono kilka grup tematycznych: „Król Władysław Jagiełło, królowa Jadwiga, książę Witold”, „Broń, uzbrojenie, technika wojskowa”, „Grunwald w literaturze, malarstwie i kinie”, „Przewodniki turystyczne”, „Wydawnictwa jubileuszowe”, „Lubelskie pamiątki bitwy pod Grunwaldem”. Wystawę uzupełnia również kilka fotografii obiektów lubelskich (budynków, tablic pamiątkowych), związanych z prezentowaną tematyką.

Prezentację przygotował Krzysztof Chachaj (Dział Informacji i Promocji WBP)
przy współpracy Pawła D. Znamierowskiego (Pracownia Plastyczna WBP).

POBIERZ PREZENTACJĘ (plik .pps, 39 MB)

Prezentację można obejrzeć m. in. w darmowym programie PowerPoint Viewer
(do pobrania ze strony Microsoft).