Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany do bibliotek publicznych
ze wszystkich gmin wiejskich, wszystkich gmin wiejsko-miejskich
oraz z tych gmin miejskich, które liczą do 20 tys. mieszkańców
(stan na 31 grudnia 2009 r. – GUS).
Nabór rozpoczął się 31 stycznia 2011 r. i potrwa do 31 marca 2011 r.

CZYTAJ WIĘCEJ NA STRONIE
PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK