Cykliczne szkolenia (dwa w roku) z zakresu metodyki bibliograficznej prowadzi Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie.

Lokalizacja:
Oficyna A, parter.

E-MAIL:
region@wbp.lublin.pl

Bożena Lech-Jabłońska: blechj@wbp.lublin.pl
Dorota Wójcik: dwojcik@wbp.lublin.pl

TEL.:
81-52-87-416.

UDOSTĘPNIONE MATERIAŁY:

– Deskryptory Biblioteki Narodowej  (pobierz pdf)

– Schemat Bibliografii Lubelszczyzny (pobierz plik doc)