Kontakt:
ul. Narutowicza 4
20-950 Lublin

Tel:
81-52-87-416 – przewodnicząca
81-52-87-442 – wiceprzewodnicząca
81-52-87-417 – sekretarz
81-52-87-413 – skarbnik
E-mail: blechj@wbp.lublin.pl

Zrzesza członków Związku pracujących w następujących bibliotekach samorządowych województwa lubelskiego:
– Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
– Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim,
– Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie,
– Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej w Świdniku.

Na walnym zebraniu członków w dniu 15 marca 2018 r. dokonano wyboru władz na kadencję 2018-2022.

MIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA:
Bożena Lech-Jabłońska – przewodnicząca MK
Beata Januszek – wiceprzewodnicząca
Krzysztof Chachaj – sekretarz
Małgorzata Wach – skarbnik – członek MK
Lidia Głębicka – członek MK
Barbara Pakuła – członek MK
Jacek Wałdowski – członek MK

MIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA REWIZYJNA:

Justyna Kasperczuk
Łukasz Jóźwiak
Marzena Kopciowska
Denisa Kotwis
Marzena Targońska