Kontakt:
ul. Narutowicza 4
20-950 Lublin

Tel:
81-52-87-416 – przewodnicząca

81-52-87-442 – wiceprzewodnicząca

81-52-87-416 – sekretarz

81-52-87-417 – skarbnik

E-mail: jkasperczuk@wbp.lublin.pl

Zrzesza członków Związku pracujących w następujących bibliotekach samorządowych województwa lubelskiego:
– Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
– Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim,
– Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej w Świdniku.

Na walnym zebraniu członków w dniu 8 grudnia 2022 r. dokonano wyboru władz na kadencję 2023-2028.

MIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA:

Justyna Kasperczuk – przewodnicząca
Beata Januszek – z-ca przewodniczącej
Nina Dąbrowska – sekretarz
Krzysztof Chachaj – skarbnik
Lidia Głębicka – członek MK
Denisa Kotwis – członek MK
Małgorzata Ścirka – członek MK

MIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA REWIZYJNA:

Katarzyna Kus – przewodnicząca
Magdalena Antończak
Łukasz Jóźwiak
Marzena Kopciowska
Joanna Szwacha-Broda