Kontakt:
ul. Narutowicza 4
20-950 Lublin

Tel:
81-52-87-416 – przewodnicząca

81-52-87-417 – wiceprzewodniczący

81-52-87-416 – sekretarz

81-52-87-417 – skarbnik

E-mail: jkasperczuk@wbp.lublin.pl

Zrzesza członków Związku pracujących w następujących bibliotekach
samorządowych województwa lubelskiego:

  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w
  • Lublinie,
  • Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim,
  • Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej w Świdniku.

Na walnym zebraniu członków w dniu 8 grudnia 2022 r. dokonano wyboru
władz na kadencję 2023-2028.

MIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA:

Justyna Kasperczuk – przewodnicząca
Krzysztof Chachaj – wiceprzewodniczący
Katarzyna Nazaruk – sekretarz
Mariusz Olejarczyk – skarbnik
Lidia Głębicka – członek MK
Denisa Kotwis – członek MK
Małgorzata Ścirka – członek MK

MIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA REWIZYJNA:

Katarzyna Kus – przewodnicząca
Magdalena Antończak
Joanna Szwacha-Broda