Dział Instrukcyjno-Metodyczny

Lokalizacja:
II p., północna oficyna Biblioteki

GODZINY PRACY:
poniedziałek – piątek w godz. 7:30-15:30

KONTAKT:
ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
tel. 81-52-87-420, 81-52-87-421, 81-52-87-422
E-MAIL:

Dział Instrukcyjno-Metodyczny:

· sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi województwa lubelskiego w zakresie zakładania i organizacji bibliotek, kształtowania zbiorów, komputeryzacji bibliotek, prowadzenia dokumentacji bibliotecznej oraz upowszechniania czytelnictwa;

· służy pomocą w realizacji zadań statutowych;

· współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie funkcjonowania bibliotek publicznych;

· prowadzi działania interwencyjne oraz opiniuje wnioski odnośnie łączenia lub likwidacji placówek;

· informuje o aktualnych zmianach w przepisach prawa dotyczących bibliotek;

· realizuje i pilotuje zalecenia i analizy MKiDN oraz Biblioteki Narodowej;

· koordynuje ogólnopolskie programy i projekty skierowane do bibliotek publicznych jak np.: Program Rozwoju Bibliotek, Biblioteka+, Dyskusyjne Kluby Książki i in.;

· prowadzi wojewódzką informację statystyczną i analityczną dotyczącą bibliotek i czytelnictwa;

· organizuje doskonalenia zawodowe w formie szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów i konferencji dla bibliotekarzy;

· organizuje konkursy, przygotowuje i pilotuje wystawy objazdowe oraz proponuje różne formy rozwijające czytelnictwo;

· analizuje działalność i organizację bibliotek, zainteresowania i potrzeby czytelnicze oraz przedstawia je organizatorom i proponuje zmiany w danym zakresie;

· uczestniczy w życiu kulturalno-oświatowym bibliotek publicznych.