Wystawy objazdowe  proponowane przez WBP prezentowane są w bibliotekach publicznych województwa lubelskiego:
– terminy ekspozycji wystaw ustala biblioteka powiatowa dla bibliotek powiatu
– transport wystawy zapewnia biblioteka ją przejmująca
– wystawom towarzyszą scenariusze oraz statystyka odbiorców
– o zakończeniu prezentacji biblioteka powiatowa informuje koordynatora WBP

Obieg wystaw koordynuje Dział Instrukcyjno-Metodyczny –
tel 81-52-87-420, 81-52-87-421, 81-52-87-422

Wystawy dostępne w 2024 r.:

1. Stanisław Moniuszko (1819-1872) – natchniony duchem polskich pieśni ludowych
2. Lubelskie DNA
3. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Lubelszczyźnie.1935 – 2020
4. Infrastruktura Bibliotek. Budowa – Modernizacja – Wyposażenie
5. Patroni literaccy roku 2024