Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

 1. Członkiem PKZP może być każdy pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie oraz emeryt i rencista – były pracownik w/w Bibliotek. 
 1. Członek PKZP jest obowiązany:
  – wpłacić wpisowe w wysokości 25 zł,
  – wpłacać miesięczny wkład członkowski w wysokości 35 zł. 
 1. Pożyczki ratalne wypłacane są do 20 dnia każdego miesiąca w wysokości:
  – maksymalnej stanowiącej sumę pięciokrotnych wkładów, jednak nie więcej niż 10 000 zł,
  – maksymalny okres spłaty pożyczki ratalnej w wysokości do 5 000 zł wynosi 12 miesięcy,
  – maksymalny okres spłaty pożyczki ratalnej w wysokości powyżej 5 000 zł wynosi 24 miesiące.

 

 Spłata pierwszej raty pożyczki obowiązuje w miesiącu następującym po terminie jej wypłacenia. Prolongata może nastąpić jedynie w wypadkach losowych.

 

 1. Pożyczki krótkoterminowe (chwilówki) wypłacane są w maksymalnej wysokości 500 zł. Spłata pożyczki umieszczona jest na pierwszej liście potrąceń sporządzonej po terminie jej wypłaty. 
 1. Członkowie PKZP, których stan wkładów osiągnął 100 % płacy zasadniczej netto, mogą wycofać 50 % wkładów.

 

 

ZARZĄD PKZP:

Krzysztof Chachaj przewodniczący
Marta Tomasik skarbnik
Beata Januszek sekretarz
Urszula Iwanek- członek Zarządu
Agnieszka Paprocka członek Zarządu
Małgorzata Wach członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA PKZP:

Jolanta Dobryńczuk
Agnieszka Kępa
Paweł Kordybacha