1. Członkiem PKZP może być każdy pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie oraz emeryt i rencista – były pracownik w/w Bibliotek.

2. Członek PKZP jest obowiązany:

– wpłacić wpisowe w wysokości 25 zł,
– wpłacać miesięczny wkład członkowski w wysokości 35 zł.

3. Pożyczki ratalne wypłacane są do 20 dnia każdego miesiąca w wysokości:

– maksymalnej stanowiącej sumę pięciokrotnych wkładów, jednak nie więcej niż 10 000 zł,

– maksymalny okres spłaty pożyczki ratalnej w wysokości do 5 000 zł wynosi 12 miesięcy,

– maksymalny okres spłaty pożyczki ratalnej w wysokości powyżej 5 000 zł wynosi 24 miesiące.

Spłata pierwszej raty pożyczki obowiązuje w miesiącu następującym po terminie jej wypłacenia. Prolongata może nastąpić jedynie w wypadkach losowych.

4. Pożyczki krótkoterminowe (chwilówki) wypłacane są w maksymalnej wysokości 500 zł. Spłata pożyczki umieszczona jest na pierwszej liście potrąceń sporządzonej po terminie jej wypłaty.

5. Członkowie PKZP, których stan wkładów osiągnął 100 % płacy zasadniczej netto, mogą wycofać 50 % wkładów.
ZARZĄD PKZP:

Bożena Lech-Jabłońska – przewodnicząca
Dorota Wójcik – skarbnik
Beata Januszek – sekretarz
Krzysztof Chachaj – członek Zarządu
Marta Tomasik – członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA PKZP:

Beata Chanaj
Jolanta Dobryńczuk
Paweł Kordybacha