Dostrzegacz Biblioteczny

Winieta kwartalnika Dostrzegacz Biblioteczny, litery b i d tworzą stylizowane binokle
 

Bibliotekarz Lubelski

Winieta rocznika Bibliotekarz Lubelski