Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie ogłaszają nabór do II edycji konkursu na najaktywniejszą placówkę filialną województwa lubelskiego „Biblioteka na 5”.

Do konkursu można zgłaszać placówki filialne w dwóch kategoriach:

– najaktywniejsza filia wiejska,

– najaktywniejsza filia miejska.

Celem konkursu jest aktywizacja filii, upowszechnianie czytelnictwa, budowanie partnerskiej współpracy w środowisku lokalnym.

Zgłoszenia mogą przysyłać  biblioteki powiatowe, ogniwa SBP, organizatorzy bibliotek, instytucje i organizacje współpracujące z bibliotekami.  Wniosek  powinien zawierać opis  realizowanych form pracy według kryteriów konkursu w roku kulturalno-oświatowym 2017/2018.

Zgłoszenia  przyjmuje Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Lublinie do 5 października 2018 r.

Komisja Nagrody, powołana przez Dyrektora WBP w Lublinie, w październiku  zwizytuje zgłoszone placówki filialne, zapozna się z warsztatem, dokumentacją i efektami ich pracy.

Uroczystość wręczenia tytułu „Biblioteka na 5” odbędzie się w siedzibie zwycięskiej biblioteki z udziałem Komisji konkursowej WBP w Lublinie, władz samorządowych, instytucji współpracujących oraz czytelników.

Prosimy o poinformowanie wszystkich zainteresowanych o możliwości wzięcia udziału w tegorocznej edycji Konkursu.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 81-528-74-20.