Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprasza bibliotekarzy województwa lubelskiego na dwudniowe szkolenie w ramach cyklu szkoleń „Biblioteka wielu pokoleń” współfinansowanych ze środków Instytutu Książki w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”.

Celem szkoleń jest wzmacnianie kompetencji bibliotekarzy w zakresie pracy  z dziećmi i seniorami oraz rozszerzenie oferty bibliotek dla tej grupy użytkowników.

Pierwszy dzień 22 października 2018 r. obejmować będzie warsztaty z literatury ludowej w Muzeum Wsi Lubelskiej.

Drugi dzień 23 października 2018 r. wypełnią warsztaty Typoduchy, Typotorby – typograficzne gadżety z cytatami oraz Warsztaty opowieści – tworzenie, opowiadanie oraz ożywianie postaci z bajek.

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione wyżywienie, transport, ubezpieczenie   i nocleg w hotelu.

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt instytucji delegujących.

Do uczestnictwa w szkoleniu szczególnie zapraszamy pracowników bibliotek pracujących z dziećmi i seniorami, a także planującymi rozszerzenie oferty swoich placówek.

Zapisy przyjmujemy do dnia 08 października 2018 r. pod nr telefonu 81 528-74-20. Liczba miejsc ograniczona!

Program szczegółowy

22 października 2018 r.

9.30 – spotkanie Dom na Podwalu (ul. Podwale 15, Lublin), możliwość przechowania bagażu

9:45 – wyjazd z Placu Zamkowego w Lublinie  

10.00 – 12.15 Kochajmy poetów. W kręgu ludowych pisarzy Lubelszczyzny –  Magdalena Połoncarz – kustosz, Muzeum Wsi Lubelskiej

12.15 – 12.30 przerwa kawowa

12.30 – 15.00 Szlakiem legend i bajek ludowych mojego regionu. Gramy dramy. Zajęcia warsztatowe –  Magdalena Połoncarz – kustosz, Muzeum Wsi Lubelskiej

15.00  – 15.30 obiad

15:30  – 17.00 spacer szlakiem literackim w Muzeum Wsi Lubelskiej

17:00 – 18.00 wizyta w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego         w Lublinie

18.30 – zakwaterowanie

19.00  – kolacja

20.00 – 21.00 zwiedzanie Domu Słów

23 października 2018 r.

7:30 śniadanie

8:00 – 10.00  warsztaty opowieści – Magdalena Bliźniuk, Dom Słów

10.00 – 12.30   warsztaty Typopoduchy – typograficzne gadżety z cytatami – Magdalena Krasuska, Monika Czapka, Dom Słów

12.30 – 12.45 przerwa kawowa

12.45 – 15:30 warsztaty Typotorby typograficzne gadżety z cytatami – Anna Kłys, Dom Słów

15:30  – 16.00 obiad

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego