Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprasza dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych województwa lubelskiego na dwudniowe szkolenie w ramach cyklu „Od Projektu do efektu: skuteczne zarządzanie = nowoczesna biblioteka” współfinansowanego ze środków Instytutu Książki w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”.

Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji bibliotekarzy poprzez poznanie narzędzi pozwalających na podjęcie efektywnych działań na rzecz wzrostu znaczenia biblioteki w lokalnym środowisku poprzez lepszą organizację pracy indywidualnej i zespołowej oraz efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych.

Plan szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

·        zasady funkcjonowania skutecznego zespołu w bibliotece,

·        wzajemne relacje wewnątrz zespołu

·        efektywna komunikacja wewnętrzna

·        wypracowanie skutecznego modelu zarządzania biblioteką.

Podczas szkolenia osoby uczestniczące będą miały okazję przećwiczyć wybrane umiejętności, w tym analizę społeczności, facylitację, budowanie strategii angażowania.

Szkolenie będzie prowadzone metodami aktywnymi zgodnie z zasadami uczenia osób dorosłych. Stosowane metody pracy:

·         praca w małych grupach,

·         gry szkoleniowe,

·         metoda grup nominalnych,

·         mini wykłady, prezentacje trenerskie,

Szkolenie odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 r. w siedzibie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, przy ul. Dominikańskiej 5 na Starym Mieście w godz. 10.00 – 17.30 (pierwszy dzień)   i 8.30 – 15.15 (drugi dzień).

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione wyżywienie i nocleg w hotelu.

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt instytucji delegujących.

Zapisy przyjmujemy do dnia 12 października 2018 r.pod nr telefonu 81 528-74-21. Liczba miejsc ograniczona!

Trenerka: Jolanta Woźnicka

Posiada wykształcenie wyższe humanistyczne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej (2007), rewitalizacji miast (2016) oraz superwizji i animacji środowiskowej (2010). Od roku 2000 pracuje  w stowarzyszeniu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, gdzie współzarządza oraz wspiera grupy w rozwoju. Przez wiele lat współpracowała ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Lokalnej, jest aktywną członkinią Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Przez lata pracy w sektorze pozarządowym zajmuje się przede wszystkim koordynacją działań projektowych oraz aktywizacją różnych grup do działania. We współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pracowała z grupami bibliotek z województwa łódzkiego i świętokrzyskiego w zakresie budowania strategii rozwoju bibliotek (Program Rozwoju Bibliotek). W 2017 roku uzyskała certyfikat pracy z zespołem wg modelu Extended Disc. Jest tutorką w Programie Liderzy PAFW, gdzie wspiera w indywidualnym rozwoju lokalnych liderów. Od wielu lat pracuje jako trenerka. Ukończyła Szkołę Trenerów STOP, a w kolejnych latach Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, kierunek: psychologiczne wykorzystanie warsztatu grupowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Trenerów TROP i Szkołę Pracy Warsztatowej w oparciu o proces grupowy Stowarzyszenia STOP. Posiada certyfikat jakości szkoleń STOP 3 stopnia (superwizorski).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury