Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprasza dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych województwa lubelskiego na dwudniowe szkolenie w ramach cyklu „Od Projektu do efektu: skuteczne rzecznictwo = dobry wizerunek w społeczności lokalnej”, współfinansowanego ze środków Instytutu Książki w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”.

Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji bibliotekarzy poprzez poznanie narzędzi pozwalających na podjęcie skutecznych działań rzeczniczych i budowanie przyjaznego wizerunku w społeczności lokalnej.

Plan szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • zasady budowania dobrych relacji z samorządem lokalnym i mediami
  • planowanie skutecznego rzecznictwa
  • planowanie i wygłaszanie prezentacji publicznych
  • zaplanowanie kampanii i działań rzeczniczych dostosowanych do lokalnej specyfiki.

Szkolenie będzie prowadzone metodami aktywnymi zgodnie z zasadami uczenia osób dorosłych. Stosowane metody pracy:

  • praca w małych grupach,
  • gry szkoleniowe,
  • metoda grup nominalnych,
  • mini wykłady
  • prezentacje trenerskie,

Szkolenie odbędzie się w dniach 21-22 października 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ul. Narutowicza 4, w godz. 10.00 – 17.30 (pierwszy dzień) i 8.30 – 15.15 (drugi dzień).

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione wyżywienie i nocleg w hotelu.

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt instytucji delegujących.

Zapisy przyjmujemy do dnia 14 października 2019 r. pod nr telefonu 81 528-74-21. Liczba miejsc ograniczona!

Trenerka: Jolanta Woźnicka
Posiada wykształcenie wyższe humanistyczne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej (2007), rewitalizacji miast (2016) oraz superwizji i animacji środowiskowej (2010). Od roku 2000 pracuje  w stowarzyszeniu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, gdzie współzarządza oraz wspiera grupy w rozwoju. Przez wiele lat współpracowała ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Lokalnej, jest aktywną członkinią Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Przez lata pracy w sektorze pozarządowym zajmuje się przede wszystkim koordynacją działań projektowych oraz aktywizacją różnych grup do działania. We współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pracowała z grupami bibliotek z województwa łódzkiego i świętokrzyskiego w zakresie budowania strategii rozwoju bibliotek (Program Rozwoju Bibliotek). W 2017 roku uzyskała certyfikat pracy z zespołem wg modelu Extended Disc. Jest tutorką w Programie Liderzy PAFW, gdzie wspiera w indywidualnym rozwoju lokalnych liderów. Od wielu lat pracuje jako trenerka. Ukończyła Szkołę Trenerów STOP, a w kolejnych latach Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, kierunek: psychologiczne wykorzystanie warsztatu grupowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Trenerów TROP i Szkołę Pracy Warsztatowej w oparciu o proces grupowy Stowarzyszenia STOP. Posiada certyfikat jakości szkoleń STOP 3 stopnia (superwizorski).