Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie oraz prywatni sponsorzy informują, że wręczenie Nagrody im. Anny Platto odbędzie się 8 sierpnia 2018 r. w Galerii WBP  o godz. 11.00.

Uroczystość objął Honorowym Patronatem Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego.

Anna Platto (8 VIII 1944 – 15 III 1995) była absolwentką filologii polskiej UMCS, kustoszem, instruktorem-metodykiem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, wykładowcą w Studium Bibliotekarskim. Znawczyni literatury pięknej, a szczególnie dziecięcej i młodzieżowej. Wypracowała nowoczesny model bibliotek dziecięcych, łączących znajomość książki z formami jej upowszechniania. Zajmowała się ich organizacją, profilowaniem działalności, doradztwem metodycznym. Posiadała dar integrowania ludzi. Zawsze spieszyła innym z pomocą. Uchodziła za osobę niezwykle skromną, pogodną, otwartą na drugiego człowieka.

Idea Nagrody

Nagroda im. Anny Platto jest przyznawana 8 sierpnia – w dniu urodzin Patronki, corocznie od 1995 roku – pracownikom bibliotek publicznych z województwa lubelskiego wyróżniającym się w popularyzacji literatury dziecięco-młodzieżowej oraz nowatorskich form pracy z młodymi czytelnikami. Pomysłodawcą Nagrody jest dr Zdzisław Bieleń (emerytowany dyrektor ds. merytorycznych WBP), a fundatorką siostra Patronki – Mirosława Platto.

Do XXIV edycji Nagrody nominowane zostały:

 Marta Frączek z Biblioteki u Kazimierza Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Modliborzycach, powiat janowski

 Katarzyna Karwan z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie, powiat biłgorajski

 Agnieszka Piłat z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bełżycach, powiat lubelski

– Elżbieta Stankiewicz z Biblioteki Publicznej Gminy Zamość, powiat zamojski.