Informujemy, że ukazała się księga pokonferencyjna V Forum Młodych Bibliotekarzy. Zawiera ona 17 referatów autorstwa  bibliotekarzy z całego kraju. Większość tekstów została wygłoszona na Forum w dniach 9-10 września 2010 roku.

Publikację pt. „Jakość bibliotek w naszych rękach: Materiały z V Forum Młodych Bibliotekarzy: Lublin, 9-10 września 2010 r.” w cenie 30 zł można zamawiać za pośrednictwem Księgarni Internetowej „U Hieronima” oraz na miejscu w księgarni WBP w Lublinie, ul. Narutowicza 4.

 

Artykuły zawarte w niniejszej publikacji odzwierciedlają potrzeby młodych pracowników wszystkich rodzajów bibliotek – od publicznych, przez akademickie do specjalistycznych. (…) Należy spojrzeć na nie jako na przyczynek do zgłębiania przez młodych bibliotekarzy problemów, jakie nurtują adeptów tego zawodu. Odwołując się do idei Forum Młodych, możemy stwierdzić, że cel tego rodzaju spotkań został osiągnięty i jest widoczny również w tym zbiorze – stanowi przestrzeń doskonalenia się młodej kadry bibliotekarskiej, szlifowania umiejętności naukowego i analitycznego opisu praktycznych zagadnień związanych z zawodem bibliotekarza.

ze Wstępu Joanny Chapskiej,
Wicedyrektora ds. Merytorycznych WBP

 

 

Jakość bibliotek w naszych rękach: Materiały z V Forum Młodych Bibliotekarzy: Lublin, 9-10 września 2010 r., red. Joanna Chapska i Grzegorz Figiel, Lublin 2010.