Z okazji 55-lecia ukazania się pierwszego numeru „Bibliotekarza Lubelskiego”, w ramach obchodów VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przygotowano wystawę, ukazującą historię tego najstarszego na Lubelszczyźnie czasopisma bibliotekarskiego. Ma ona formę prezentacji multimedialnej o charakterze popularyzatorskim.

Zastosowano następujący układ tematyczny zagadnień: Twórcy czasopisma, Skład redakcji czasopisma w latach 1956–1976, 1976–1997, od 2000 r., Opracowanie graficzne, stylistyczne i techniczne, Tematyka „Bibliotekarza Lubelskiego”,  Ewolucja szaty graficznej „Bibliotekarza Lubelskiego” od 1956 r. do 2009 r.

Prezentacja skierowana jest do szerokiego grona osób zainteresowanych zarówno działalnością Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, jak też lubelskim czasopiśmiennictwem bibliotekarskim.

Prezentację przygotował Krzysztof Chachaj (Dział Informacji i Promocji WBP).

POBIERZ PREZENTACJĘ (plik .pps, 25 MB)

Prezentację można obejrzeć m. in. w darmowym programie PowerPoint Viewer
(do pobrania ze strony Microsoft).