Maciej Płaza został laureatem Nagrody im. Kościelskich za książkę Skoruń – książka ukazała się w 2015 roku nakładem wydawnictwa W.A.B. i jest debiutem literackim autora. Maciej Płaza za powieść Skoruń został już nagrodzony Nagrodą Literacką Gdynia 2016, jest również nominowany do tegorocznej Nagrody Literackiej NIKE.

Nagroda Kościelskich przyznawana jest od 1962 roku przez Fundację im. Kościelskich – jedną z najstarszych polskich instytucji kulturalnych, działającą w Genewie. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju literatury polskiej poprzez przyznawanie nagród młodym twórcom.

Więcej