W 2017 roku świętujemy obchody sto dziesiątej rocznicy powstania Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Z okazji jubileuszu przez cały rok czytelnicy, mieszkańcy regionu mogą spodziewać się licznych wydarzeń kulturalnych, czytelniczych, edukacyjnych, informacji o Bibliotece, ciekawostek, o których będziemy informowali na naszej stronie.

Jedną z jubileuszowych ciekawostek jest Subiektywny Datownik Historyczny, w którym zamieściliśmy interesujące wydarzenia z całego stu dziesięciolecia według dat dziennych. Co miesiąc będzie publikowany kolejny odcinek.


1 I 1884 Hieronim Łopaciński rozpoczął pracę w Gimnazjum Lubelskim

1 I 2002 W wyniku podziału WiMBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie powołano: Wojewódzką Bibliotekę Publiczną oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. Hieronim Łopaciński jest patronem obydwu bibliotek

10 I 2015 Odbyła się sesja krajoznawcza Lublin w kręgu krajoznawstwa polskiego. Impreza została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie, Komisję Krajoznawczą oraz WBP

11 I 2011 Wernisaż wystawy Bogu i Ojczyźnie – Rostworowscy zorganizowanej przez WBP im. H. Łopacińskiego we współpracy z Muzeum Armii Krajowej, Związkiem Rodzin Rostworowskich i Fundacją im. Tadeusza Kościuszki

15 I 2008 Otwarcie wystawy Od grodu do schronu. Historia fortyfikacji w rysunkach przestrzennych Roberta M. Jurgi badacza historii fortyfikacji, autora książek publikowanych w krajach europejskich, USA, Kanadzie i Japonii

18 I 1942 Gubernator dystryktu Ernest Zömer otworzył Bibliotekę dla mieszkańców (została zamknięta w grudniu 1939 r.), zbiory Biblioteki im. H. Łopacińskiego zostały powiększone o inne zwiezione tutaj księgozbiory. Funkcjonuje jako Staatsbibliothek

19 I 2012 Sesja naukowa Źródła do dziejów lubelskiego klasztoru brygidek zorganizowana we współpracy z Lubelskim Archiwum Diecezjalnym

22 I 2013 Uroczystość inauguracji Lubelskich Obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego, nad którymi patronat honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski

25 I 1947 Pierwsze po wojnie zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki im. H. Łopacińskiego, wybór nowego komitetu i rozpatrzenie sprawy włączenia biblioteki do sieci bibliotek powszechnych

27 I 2011 Sesja naukowa Archiwalia dotyczące biskupa Mariana Leona Fulmana w lubelskich instytucjach kulturalnych i naukowych. Współorganizatorem sesji był Instytut Historii Kościoła KUL

30 I 2009 Spotkanie autorskie z Wiesławem Myśliwskim, laureatem Nagrody NIKE (1997, 2007)

styczeń 1939 Biblioteka im. H. Łopacińskiego wraz z Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Muzeum Lubelskim została włączona do Instytutu Lubelskiego