1 IV 1955 Połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Lublinie, odtąd funkcjonuje nazwa Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

3 IV 1927 Otwarcie Wystawy książki w salach Muzeum Lubelskiego. „Okazów na Wystawę książki dostarczyły bogate zbiory Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, Biblioteki Seminarium Duchownego i zbiory prywatne ks. dra L. Zalewskiego i innych bibliofilów.”

6 IV 2011 Spotkanie autorskie z Pawłem Huelle – prozaikiem, poetą, scenarzystą i dramaturgiem, laureatem wielu nagród literackich

7 IV 2010 Zorganizowano I Lubelskie Forum Bibliotekarzy

8 IV 2008 Promocja pierwszego wydanego tomu nowej edycji Dzieł wszystkich Cypriana Kamila Norwida, współorganizowana przez WBP im. H. Łopacińskiego i Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Kamila Norwida oraz Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II

11 IV 2006 Premiera filmu Adama Kulika By czas się nie zatarł i niepamięć, poświęconego patronowi Biblioteki – Hieronimowi Łopacińskiemu

16 IV 2009 Podpisanie porozumienia o współpracy – Wojewody Lubelskiego Genowefy Tokarskiej, Marszałka Województwa Krzysztof Grabczuka i Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Jacka Wojnarowskiego – Partnerstwo na Rzecz Bibliotek, gwarantującego wsparcie władz samorządowych dla realizacji Programu Rozwoju Bibliotek. Łączna kwota dofinansowania różnorodnych działań i wsparcia sprzętowego dla bibliotek publicznych województwa lubelskiego w latach 2009-2014 przekroczyła kwotę 10 mln zł

19 IV 2012 Zainicjowano cykl wykładów Twórcy, dobrodzieje i przyjaciele Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego. Kolejno zaprezentowano działalność Hieronima Łopacińskiego, Leona Przanowskiego, Aleksandra Jaworowskiego, Stefana Wojciechowskiego, ks. Ludwika Zalewskiego, Jerzego Starnawskiego, Marii i Henryka Gawareckich

23 IV 2015 Spotkanie z Jerzym. A. Wlazło – współautorem książki Pęknięte miasto. Biesłan – reportażu z miasta, w którym w 2004 roku dokonano ataku terrorystycznego na szkołę

23-24 IV 2009 Ogólnopolska konferencja naukowa Aleksander Świętochowski, współorganizowana przez WBP im. H. Łopacińskiego, Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji oraz Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UMCS

 

24 IV 2014 Wernisaż wystawy Jan Paweł II w medalierstwie polskim. Wystawa ze zbiorów Zbigniewa Nestorowicza. Patronat honorowy nad wystawą przygotowaną z okazji kanonizacji polskiego papieża objęli: Stanisław Budzik – Arcybiskup Diecezji Lubelskiej, Wojciech Wilk – Wojewoda Lubelski 

 

27 IV 2011 WBP im. H. Łopacińskiego została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Mistrz Promocji Czytelnictwa”

 

 

28 IV 1908 Uruchomiono czytelnię Biblioteki, której katalog liczył 8000 dzieł. Czytelnia była czynna: „od godziny 11 rano do 2 po południu i od 4 do 7 wieczorem, codziennie, z wyjątkiem świąt i niedziel, oraz wakacyj od 15 lipca do 15 sierpnia”. Czytelnictwo w drugim roku istnienia „ilość roczna nie doszła 1000 osób, czyli maximum 3 osoby dziennie”.

28 IV 1912 Odbyło się walne zebranie członków Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, ustalono zestawienie planowanych dochodów na rok 1912 w kwocie 1525 rubli. W dochodach: składki członków rzeczywistych 800 rubli, składki członków założycieli 50 rubli, ofiary 600 rubli, dochody z czytelni 40 rubli i procent sum umieszczonych w banku 35 rubli. W wydatkach: pensja urzędniczki 600 rubli, kupno książek 220 rubli, utesylji (przedmioty potrzebne), 150 rubli, wydatki nadzwyczajne 60 rubli, lokal i ogrzewanie 110 rubli. Zabrani w myśl dorocznej tradycji złożyli doraźnie na budowę własnego gmachu rubli 27

28 IV 2011 Powołano Lubelską Bibliotekę Wirtualną. Jej uczestnikami zostały: Gmina Lublin, KUL, UMCS, Uniwersytet Medyczny, WBP im. H. Łopacińskiego, MBP im. H. Łopacińskiego, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Miasto Zamość, Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego

30 IV 2002 Dokonano uwłaszczenia na rzecz WBP im. H. Łopacińskiego budynku przy ul. Narutowicza 4

[kwiecień] 1957 Biblioteka otrzymała księgozbiór byłej Ordynacji Zamojskiej z Klemensowa, zawierający ok. 4000 wol. starych druków

 

[wiosną] 1943 W sali Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego – przemianowanej na Staatsbibliothek Lublin – okupanci otworzyli wystawę zabytków drukowanych i rękopiśmiennych, dowodzących pobytu i działalności Niemców w Lublinie. Tytuł wystawy Lublin – urdeutsche Stadt (Lublin – staroniemieckie miasto)